A password will be e-mailed to you.

Türetim Ekonomisi Derneği ve Kazdağı Koruma Derneği’nin ortak yürüttüğü Kadın ve İklim Projesi (KAD.İM) hayata geçti.

KAD.İM’in hedefleri arasında, kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadelesini tüm dünyayla paylaşmak yer alıyor.

Proje, bu grupları bir araya getirerek mücadeleyi ortaklaştırmayı, dayanışma ortamı sağlamayı ve ekonomik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında ayrıca, akademik-bilimsel nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalısşmalara kaynak oluşturmaya çalışılacak.

KAD.İM, Türkiye’de farklı coğrafyalarda, iklim ve biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmekte olan, farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak temelinde kurgulandı.

Kadınları toplumsal ve ekonomik hayata dahil ederek kadın örgütlendirmelerini güçlendirecek proje, böylece ekolojik mücadele ve savunuculuk paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gündeme getirecek.

Projenin, ekoloji ve ekonominin birbirini desteklerken kadın topluluklarının dayanışmalarını da güçlendirmesi, mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasının yolunu açması, toplulukların farkındalığını arttırarak ekolojik ve sosyal dönüşümü mümkün kılacak şekilde güçlendirmesi planlanıyor.

Farklı alanlardan üreten kadın topluluklarının hikayelerinin aktarılacağı, sosyal, ekonomik ve ekolojik dönüşümün destekleneceği projeye ilişkin gelişmeleri Kadın ve İklim sosyal medya hesaplarından takip edilebilirsiniz.


Facebook: https://www.facebook.com/kadinveiklim/

Instagram: https://www.instagram.com/kadinveiklim/

Twitter: https://twitter.com/kadinveiklim